Scenariusze zajęć realizowanych w ramach Anima(cji) Filozofii znajdują się w zakładce AF i są przypisane do konkretnych zajęć.

Scenariusze zajęć realizowanych w ramach projektu "Jestem z Wrocławia, więc myślę" znajdują się na stronie projektu

Scenariusze zajęć sporządzone w ramach szkolenia dla nauczycieli (Warsztaty logiczno-krytyczne 2013) znajdują się tutaj.

Scenariusze zajęć z konferencji WrocZofia (2015) znajdują się tutaj.

Scenariusze oraz inne materiały z debat:

1. Materiał z debaty Co z tą naszą dojrzałością?

2. Materiały debaty z cyklu Młodzi na Agorze (VI, 2016) pt. Na ile spustów można zamknąć osobę twórczą?

2. Materiały debaty pt. Dlaczego jeżyk milczy? - czyli o relacji między językiem a doświadczaniem siebie i w sobie.

Scenariusze i inne materiały z Kuligu filozoficznego - tutaj

Relacje i materiały dydaktyczne z Pikników Filozoficznych:

I PIKNIK FILOZOFICZNY: Na obrusach Demiurga - https://filozowroclaw.wordpress.com/2016/05/30/piknik-filozoficzny-2016/
II PIKNIK FILOZOFICZNY: Ojcomachia na obrusach D/demiurga, czyli w poszukiwaniu ojcowistości i ojcoskrytości - https://filozowroclaw.wordpress.com/2017/07/04/ii-piknik-filozoficzny/

Inne scenariusze autorstwa członków zespołu Nauczanie Filozofii - tutaj

      ETYKA

Scenariusze zajęć z etyki autorstwa studentów filozofii UWr opublikowane w czasopiśmie internetowym Edukacja etyczna:

     FILOZOFIA

  • W poszukiwaniu zasad 
    Scenariusz zaprezentowany podczas konferencji "Z matematyką w tle", która w ramach programu "Od inspiracji do kreacji" odbyła się w Gimnazjum nr 13 im. Unii Europejskiej we Wrocławiu, 14.11.2014r. W zajęciach udział wzięli uczniowie szkoły gospodarza oraz Gimnazjum nr 14 we Wrocławiu.
Scenariusze autorstwa członków zespołu Nauczanie Filozofii sporządzone dla  Uniwersytetu Dzieci
  1. Sebastian Wachowiak

  2. Wiktor Figiel

  3. Łukasz Nysler

     FILOZOFIA - PRACA Z TEKSTEM

      Tekst nr 1: Hannah Arendt Myślenie,Czytelnik 2000, tłum. H. Buczyńska-Garewicz (fragment).
      Tekst nr 2: Umberto Eco Imię róży, Noir sur Blanc, 2011, tłum. A. Szymanowski (fragment).