Anima(cje) Filozofii powstały w roku 2009 jako inicjatywa Pracowni Dydaktyki Filozofii oraz Podyplomowych Studiów Filozoficzno-Etycznych Instytutu Filozofii. Co roku organizowane są z myślą o integracji oraz profesjonalnym rozwoju nauczycieli przedmiotów filozoficznych. Zapraszamy gości z warsztatami i wykładami dotyczącymi:
  Doskonalenia kompetencji metodycznych nauczycieli przedmiotów filozoficznych
 Sytuacji prawno-instytucjonalnej przedmiotów filozoficznych w kraju i za granicą
  Innowacyjnych filozoficznych projektów edukacyjnych
Związku edukacji filozoficznej z różnymi obszarami kultury oraz działaniami społecznymi.
Ponadto – współpracując z dolnośląskimi przedszkolami i szkołami – popularyzujemy filozoficzną edukację dla dzieci i młodzieży, przygotowując i realizując oryginalne projekty filozoficznych warsztatów i gier edukacyjnych.

 

 2009 - listopad


             Projekt Lego-Logos mgr.Jarosława Spychały -   
             wykład oraz warsztaty dla gimnazjalistów.
 


 
 
 

Wykład/prezentacja:

                 Filozofia jako przedmiot nauczania -prof.Adam Grobler


 


 

                                                                            Wykład/prezentacja:

Warsztat dydaktyczny nauczyciela filozofii i etyki: metody interaktywne,

mgr Małgorzata Suwaj


2010 - styczeń


Wykłady i warsztaty programu:

       Dociekania filozoficzne z dziećmi i młodzieżą,

                           prof. Aldona Pobojewska,

                         dr Anna Łagodzka                         Wykład

                       Idea doradztwa filozoficznego, mgr Tomasz Femiak2010 - marzec

Wykład/prezentacja:

            Warsztat dydaktyczny nauczyciela filozofii i etyki: cele nauczania, mgr Katarzyna Kuczyńska,


Wykład/prezentacja:

            Warsztat dydaktyczny nauczyciela filozofii i etyki: dostępne programy nauczania i podręczniki,

mgr Paweł Mroczkiewicz

 

 

 

 Wykład/prezentacja:

Status etyki w niemieckim systemie oświaty, mgr Michał Czapara


Modnie i etycznie – lekcje pokazowe oraz warsztaty prowadzone przez Polską Akcję Humanitarną

Kamila Mazur i Anna Paluszek