ETYKA

 

Najnowsze:

Anna Ziemska, Łukasz Malinowski

Ludzkie ścieżki. Program nauczania etyki na I poziomie edukacyjnym

Anna Ziemska, Łukasz Malinowski

Ludzkie ścieżki. Kompleksowy program nauczania etyki na II, III i IV poziomie edukacyjnym

 

Program nagrodzony w konkursie na opracowanie programów nauczania do nowej podstawy programowej, organizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie w ramach projektu „Wdrażanie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ze  szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego”[2011 r.].

Pozostałe:

Etyka- program nauczania w szkole podstawowej - klasy IV-VI
II etap edukacyjny - (klasy IV - VI ), Szkoła Podstawowa, Zajęcia edukacyjne, etyka
Magdalena Środa

nr dopuszczenia:DKW-4014-3/00

Program lekcji etyki dla gimnazjum klasy I-III
III etap edukacyjny - (klasy I - III ), Gimnazjum, Zajęcia edukacyjne, etyka
Magdalena Środa
 nr dopuszczenia:DKW-4014-63/00

 

Etyka dla liceum ogólnokształcącego, średnich szkół zawodowych i szkół zasadniczych
IV etap edukacyjny, Szkoły ponadpodstawowe, etyka

1. Jacek Hołówka, Magdalena Środa

nr dopuszczenia: DKO/BR-4015-1/92

2. Andrzej Potocki
nr dopuszczenia: DKO/BR-4015-2/92


Etyka. Program nauczania dla liceum ogólnokształcącego    i technikum

Paweł Kołodziński

nr dopuszczenia DKOS 5002-03/07

 

FILOZOFIA

 

  Łukasz Malinowski  "Z czystej ciekawości". Program nauczania filozofii dla IV etapu edukacyjnego                                                                                                                                 

Pochwała ciekawości. Program do edukacji filozoficznej w liceum, liceum profilowanym, technikum.

Jacek Wojtysiak

nr dopuszczenia: DKOS 5002 – 2/05

 

Mądrość podzielona. Program do edukacji filozoficznej dla liceów I techników

Janusz Wojczakowski

nr dopuszczenia: DKOS –5002-19/03

www.empi2.pl/programy_nauczania/edukacja_filozoficzna.doc

 

Edukacja filozoficzna - program nauczania, szkoła ponadgimnazjalna, zakres podstawowy

Adam Lipszyc, Bartosz Przybył

nr dopuszczenia: DKOS 4015-161/02

 

Edukacja filozoficzna w gimnazjum. Program nauczania.

Anna Jedynak, Tadeusz Walentowicz

Numer dopuszczenia: DKW-4014-79/00

Edukacja filozoficzna w gimnazjum. Program nauczania.

 

Filozoficzne dociekania z dziećmi i młodzieżą.

B. Elwich, A. Łagodzka, B. Pytkowska-Kapulkin

Numer dopuszczenia: DKW-4014-28/99

Filozoficzne dociekania z dziećmi. Program nauczania.

 

Patrz również: Filozofia i etyka w siecitam znajdziesz programy autorskie.