NARODZINY DEMOKRACJI -

DZIECI DZIECIOM       

            OPIS PROJEKTU

      Autor projektu: Katarzyna Kuczyńska

 Projekt stanowi rozwinięcie dotychczasowych działań w ramach projektu „Kącik Małego Sokratesa. Dzieci Dzieciom”.

 „Kącik Małego Sokratesa...” to warsztaty filozoficzne realizowane dla dzieci. Problematyka filozoficzna koncentruje się wokół kwestii człowieka jako twórcy warunków środowiska indywidualnego i społecznego życia, podejmuje zatem zagadnienie tożsamości człowieka, jego odpowiedzialności za siebie oraz innych, a także tolerancji. Metody pracy obejmują: zabawy, ćwiczenia oraz dyskusję. Uczestnictwo w zajęciach prowadzi do wzrostu wrażliwości aksjologicznej dzieci i młodzieży, zaś sposoby ich realizacji rozwijają kreatywność. Wyjątkowość programu polega na połączeniu dwóch grup pokoleniowych: gimnazjaliści stają się współprowadzącymi warsztaty. Praca nauczyciela koncentruje się na przygotowaniu gimnazjalistów do roli filozoficznego edukatora przedszkolaków a następnie na wspieraniu ich w tej roli podczas warsztatów. Dotychczasowa realizacja projektu wskazuje na entuzjastyczne zainteresowanie udziałem w zajęciach zarówno młodzieży gimnazjalnej, jak też przedszkolaków.      

 Projekt „Narodziny Demokracji. Dzieci Dzieciom” – stanowi rozwinięcie powyższego projektu,co oznacza: stosowanie metodycznie zróżnicowanych i aktywizujących form pracy, podejmowanie tematyki filozoficznej skupionej na eksponowaniu sprawczej roli człowieka, rozwijanie poczucia autonomii i odpowiedzialności u dzieci a także poruszanie istotnych kwestii z zakresu praw człowieka. Wskazane zagadnienia to składowe wychowania obywatelskiego – co uzasadnia tytuł projektu: narodziny demokracji nie dokonują się dzięki politycznym dekretom, ale przyswojeniu i afirmowaniu pewnych wartości i postaw. Wybrane formy pracy gwarantują, że ważkie kwestie etyczne staną się najpierw przedmiotem doświadczenia dzieci (zaplanowane ćwiczenia i zabawy) oraz refleksji, a następnie wspólnego dialogu. Zachowana koncepcja współpracy dwóch grup wiekowych: gimnazjalistów oraz przedszkolaków, wyjątkowo koresponduje z treściami merytorycznymi projektu. Młodzi ludzie uczą się w ten sposób budować więzi międzypokoleniowe oraz współpracować w oparciu o poczucie odpowiedzialności i bezpieczeństwa, z zachowaniem szacunku dla własnej odrębności.                                                                                        

Stawiamy ważne pytanie, np.: kim jestem? kim jest Drugi?  Czy każdy ma wady? Jak odróżnić wymarzony świat od prawdziwego? A gdyby istniały Koty Pożeracze Słów...

I bawimy się, żeby sprawdzić, czy potrafimy na nie odpowiedzieć....

W naszych zabawach tak samo ważne są oczy, nos, uszy, ręka, noga... Myślimy od stóp do głów!!

                       Oglądaj film z zajęć w przedszkolu