Teksty poświęcone nauczaniu filozofii i etyki

 

A. Łagodzka Filozoficzne dociekania, klasa I - III

Artykuły z zakresu dydaktyki filozofii/etyki z 25 nr. Analizy i egzystencji

A.Pobojewska Waga pytań w procesie edukacji

A. Pobojewska Zajęcia warsztatowe z filozofii a relatywizm. Dyrektywa wycofania się prowadzącego z merytorycznej warstwy dialogu

Anna Łagodzka  Filozoficzne dociekania w klasach I–III 

Neurony w szkolnej ławce - rozmowa z dr M. Żylińską

Mem internetowy w nauczaniu filozofii i etyki

Elementy językoznawstwa kognitywnego w dydaktyce filozofii

Nauczanie filozofii w małych grupach

Praca w podgrupach a nauczanie filozofii i etyki

Etyka nie tylko dla smyka - poradnik dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Wojciech Ostrowski Uwagi o kształceniu filozoficznym i dydaktyce filozofii, [w:] A. Pacewicz, A. Olejarczyk, J. Jaskóła (red.) Philosophia Itinera, Wrocław 2009.

 
http://www.etykawszkole.pl/baza-wiedzy-/artykuy/343-filozoficzne-dociekania-z-dziemi--propozycja-dla-uczniow-i-nauczycieli - A. Łagodzka Filozoficzne dociekania z dziećmi - propozycja dla uczniów i nauczycieli.
 
 http://edukacjaetyczna.pl/index.php?page=zine&subact=article_full&art_id=47&nb=7 - Katarzyna Kuczyńska Filozofia w przedszkolu - początki

http://www.us.szc.pl/main.php/egzystencja?xml=load_page&st=18566&gs=8216 - Analiza i Egzystencja – pismo filozoficzne; materiały sekcji dydaktyki filozofii Polskiego Zjazdu Filozoficznego w Szczecinie (2008).

http://www.forumakad.pl/archiwum/2004/07-08/17-zapprzyszlosc_potrzebuje_przeszlosci.htm - Przyszłość potrzebuje przeszłości - artykuł prof. Aldony Pobojewskiej

http://www.lo2.szczecin.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=81&Itemid=147 - teksty mgr. Pawła Kołodzińskiego

http://forumakademickie.pl/fa/2006/12/w-sprawie-nauczania-filozofii/ - W sprawie nauczania filozofii, art. dr Wandy Kamińskiej

http://zwierciadlo.pl/2012/dziecko-2/edukacja-dziecko/instynkt-filozofowania - Instynkt filozofowania, rozmowa z Jarosławem M. Spychałą

http://edukacjaetyczna.pl/index.php?page=zine&subact=article_full&art_id=29&nb=  - Co potrafią filozofowie? "Lego - Logos", artykuł Katarzyny Kuczyńskiej

http://www.bg.ajd.czest.pl/wydawnictwo/filozofia_7.html - teksty prezentujące praktyczne projekty dydaktyczne K.Kuczyńskiej i M.Woźniczki

http://www.scenamysli.eu/artykuly.php?id=253&lang=CZ&dzial=1 - Filozofowanie z dziećmi, artykuł Hanny Diduszko

http://edukacjaetyczna.pl/index.php?page=zine&subact=current_number&PHPSESSID=77d85f8d5bd706ee827d1feecfc9faa2&width=1024&height=768 - numer Edukacji Etycznej poświęcony zagadnieniom dydaktycznym.