Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli,

Pracownia Dydaktyki Filozofii Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, Akademia Młodych Uczonych i Artystów 

serdecznie zapraszają na konferencję pt.: 

WrocZofia, czyli filozoficzna edukacja we Wrocławiu 

27 listopada 2015 r. (piątek),

Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Koszarowa 3/20

PROGRAM KONFERENCJI:

15.15 - 15.35          Rozpoczęcie konferencji, doc. Wojciech Ostrowski [sala 134].

15.35 - 15.50          Prezentacja na temat projektu Jestem z Wrocławia, więc myślę,  Magdalena Walkowiak [sala 134].

15.55 - 16.40          Projekt Filozoficzne ZOO, dr Jakub Jernajczyk [sala 134].

16.50 - 17.35          Równoległe pokazowe warsztaty filozoficzne pt. Co jest ważne, co jest ważniejsze, co jest najważniejsze?

  • Sebastian Wachowiak – szkoła podstawowa [sala 129];
  • dr Łukasz Nysler – gimnazjum [sala 131];
  • Wiktor Figiel – szkoła ponadgimnazjalna [sala 103].

17.40 - 18.25          Równoległe pokazowe warsztaty z prezentacją ćwiczeń z obszaru wybranych kompetencji krytycznych:

  • dr Katarzyna Kuczyńska – szkoła podstawowa [sala 129];
  • Maja Dados – gimnazjum [sala 131];
  • dr Krzysztof Siemieńczuk – szkoła ponadgimnazjalna – projekt Porządne Myślenie [sala 103].

18.30 - 20.00 - seminarium podsumowujące działania, w tym: wystąpienia autorów i prezentacja założeń filozoficznych oraz metodycznych.

 MATERIAŁY:

Katarzyna Kuczyńska - Między głupotą a mądrością

Wiktor Figiel - Co jest ważne, co jest ważniejsze, co jest najważniejsze

Sebastian Wachowiak - Co jest ważne, co jest ważniejsze, co jest najważniejsze

Łukasz Nysler - Co jest ważne, co jest ważniejsze, co jest najważniejsze?

Maja Dados - Czas