Anima(cje) Filozofii powstały w roku 2009 jako inicjatywa Pracowni Dydaktyki Filozofii oraz Podyplomowych Studiów Filozoficzno-Etycznych Instytutu Filozofii. Co roku organizowane są z myślą o integracji oraz profesjonalnym rozwoju nauczycieli przedmiotów filozoficznych. Zapraszamy gości z warsztatami i wykładami dotyczącymi:
  Doskonalenia kompetencji metodycznych nauczycieli przedmiotów filozoficznych
 Sytuacji prawno-instytucjonalnej przedmiotów filozoficznych w kraju i za granicą
  Innowacyjnych filozoficznych projektów edukacyjnych
Związku edukacji filozoficznej z różnymi obszarami kultury oraz działaniami społecznymi.
Ponadto – współpracując z dolnośląskimi przedszkolami i szkołami – popularyzujemy filozoficzną edukację dla dzieci i młodzieży, przygotowując i realizując oryginalne projekty filozoficznych warsztatów i gier edukacyjnych.


               czerwiec 2012                                                   


 W Zespole Szkół "Ekola"  odbyły się warsztaty kończące tegoroczne Anima(cje) Filozofii. Udział wzięli uczniowie  "Ekoli", Gimnazjów nr 13 i 14, Szkoły Podstaowej nr 63  oraz rodzice i goście. Wspólne dla dzieci i dorosłych zajęcia przygotowała Katarzyna Kuczyńska.Autorom relacji z marcowych AF wręczono upominki -Zamyślniki.


 
                                              
                                              

 więcej foto

 

 więcej informacji wkrótce

------------------------------------------------------------------


 marzec - 2012

3 marca 2012 w ramach Anima(cji) Filozofii uczniowie szkół wrocławskich wzięli udział w wieloetapowej grze filozoficznej "Pięć prac Sokratesa".


Pięć prac Sokratesa - do uczestników

Drodzy Młodzi Ludzie,

zapewne trudno Wam sobie wyobrazić, że kiedyś, całe stulecia temu, ludzi mogło bardziej od wyników konkursu: kto jest najpiękniejszy? interesować: kto jest najmądrzejszy na świecie?

Ale tak właśnie było.

Inaczej też rozstrzygano wszelakie konkursy w czasach, kiedy nie istniały telefony komórkowe. Zamiast wysyłać smsy odbywano podróże do wyroczni, by bogowie wydali werdykt.

Jednym z najbardziej znanych laureatów Konkursu na Najmądrzejszego Człowieka Świata jest Sokrates. Warto wspomnieć, że sędzią, który zadecydował o zwycięstwie greckiego filozofa, był olimpijski bóg Apollo, a cała sprawa dokonała się w delfickiej wyroczni. Przy wejściu do owego sezamu przepowiedni i wróżb widniał napis "Poznaj samego siebie". Najwyraźniej Apollo, patron i opiekun wyroczni, uważał Poznanie Siebie za rzecz najwyższej wagi, a za Mistrza Poznawania Samego Siebie - Sokratesa. Zdaje się nawet, że mistrzostwo Sokratesa było podwójne: najlepiej ze wszystkich znał siebie i był najlepszym pomocnikiem w Poznawaniu Samego Siebie dla innych.

Zaprosiliśmy Was dzisiaj na Turniej Poznawania Samego Siebie. Jak wiadomo, filozofowie bardzo lubią pytania, na które padło już tysiąc odpowiedzi. Raz jeszcze więc zapytamy: Co wiem o sobie? Ponieważ do wyroczni delfickiej mamy daleko, a też chodzą słuchy, że Apollo się z niej wyprowadził, musimy sami spróbować odpowiedzieć na to pytanie. W tym celu podejmiemy się pięciu prac, które zadedykowaliśmy Sokratesowi, skoro udzielił dotychczas najlepszej odpowiedzi. Kto wie, może w końcu stary Grek zostanie pokonany i ktoś z Was okaże się Najmądrzejszym Człowiekiem Świata ?


Grę, pod opieką Katarzyny Kuczyńskiej, przygotowali i zrealizowali studenci filozofii specjalizacji nauczycielskiej: Sebastian Wachowiak, Joanna Miernik, Katarzyna Błoch, Adam Papierski, Natalia Sawka, Maja Dados, Aleksandra Rosińska oraz absolwent - Wiktor Figiel.  

 Cztery z "Pięciu prac Sokratesa" wykonywało ok. 60 uczniów.Co chwila próbując być Kimś/Czymś Innym - filozoficzni robotnicy zastanawiali się: czy można być sobą? skąd wiadomo, czy jestem sobą? czy inni wiedzą, jaki jestem? ... a wysiłek ich był herkulesowy, angażujący ciało i ducha...


Młodsi uczestnicy warsztatów, ze szkół podstawowych [ZS"Ekola", SP36, SP63, SP23]:


Zrywali jabłka w Sadzie Czynów

autor: Sebastian Wachowiak                                            czytaj scenariusz                                                       więcej foto

współpraca: Wiktor Figiel

                         

 

Stawali się Innoktosiem

autorki: Katarzyna Błoch,Joanna Miernik                                           czytaj scenariusz                          więcej foto

              

         

 

Starali się przejść przez Bramę

autorzy: Aleksandra Rosińska,Adam Papierski                              czytaj scenariusz                              więcej foto

                       

                            

 

 

Jako zły lub dobry duszek badali Lustra

autorki: Maja Dados,Natalia Sawka                                       czytaj scenariusz                                     więcej foto


                                                                      


Uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych [Gimnazjum nr 14, Zespołu Szkół nr 4 i Zespołu Szkół Gastronomicznych]:


Uczestniczyli w Ujawnieniach na Targowisku

autor: Sebastian Wachowiak                czytaj scenariusz           czytaj materiały               więcej foto      

współpraca: Wiktor Figiel

                            

                

 

Zdobywali bazy w Sali Innoktosia,

  autorki: Katarzyna Błoch,Joanna Miernik                                 czytaj scenariusz                                            więcej foto

          

                             


Jako Bohaterowie i Lustra sprawdzali granice wzajemnego poznania

autorka: Maja Dados                                                                      czytaj scenariusz                                                         więcej foto

współpraca: Natalia Sawka

                       


Próbowali przechytrzyć strażnika przy Bramie

  autorzy: Aleksandra Rosińska,Adam Papierski                            czytaj scenariusz                                                 więcej foto


                                                                                                                                 

 

Pracowita sobota nie zakończyła wysiłków graczy - piąte zadanie zabrali ze sobą do szkół: Która grupa przygotuje najpiękniejszą (liczy się piękno wewnętrzne i zewnętrzne) relację z warsztatów

- wygra Nowe Działanie Filozoficzne dla swojej szkoły.


Relacje z warsztatów:   

Relacje uczniów IV kl. SP "Ekola": Ignacego Pochodyły, Ani Kociubińskiej, Ady Trybuchowskiej, Kuby Sokołowskiego

                                                                             Relacja Bartosza Dudka z Gimnazjum 14       

                                                                           Relacja Maćka Sieradzkiego z kl. VI SP "Ekola"

                                                                            Relacja Olafa Bokasa z kl.I SP nr 63

     Relacja Patryka Łobasa z ZSG


Gratulujemy wszystkim uczestnikom oraz dziękujemy za udział rodzicom, nauczycielom i gościom

  więcej foto z Animacji    jeszcze więcej foto z Animacji