Uprawnienia zawodowe absolwentów specjalizacji nauczycielskich prowadzonych na studiach filozoficznych I i II stopnia.

    

      Uprawnienia zawodowe regulowane są Rozporządzeniem MEN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu doskonalenia nauczycieli z dnia 12 marca 2009 roku [Dziennik Ustaw 2009, nr 50, pozycja 400].

      Najistotniejszą częścią rozporządzenia są paragrafy 2 – 5, które określają kwalifikacje niezbędne do nauczania przedmiotów w poszczególnych typach i poziomach szkół oraz innych placówek edukacyjnych.

      Uprawnienia zawodowe, które przysługują absolwentom danej specjalizacji pro-wadzonej przez IF znajdują się w opisie programu specjalizacji. 

      Kończąc studia należy zwrócić uwagę na to, by w dyplomie oraz suplemencie znajdował się opis uprawnień a ponadto, w suplemencie, wykaz wszystkich zaliczonych zajęć specjalizacyjnych [z liczbą godzin] łącznie z praktykami. 

 

      Rozporządzenie MEN w sprawie kwalifikacji nauczycieli