Sylabusy

 
PrzedmiotProwadzącyOpis przedmiotu

Dydaktyka etyki

dr Katarzyna Kuczyńska, dr Wojciech Ostrowski sylabus

Podstawy metaetyki

dr hab. Marek Magdziak sylabus

Propedeutyka dydaktyki przedmiotów filozoficznych

doc. dr Wojciech Ostrowski sylabus

Dydaktyka filozofii

doc. dr Wojciech Ostrowski sylabus

Etyka społeczna

dr Łukasz Nysler sylabus

Etyka społeczna

dr Paweł Korobczak  sylabus 

Filozofia a nauki przyrodnicze - konwersatorium dydaktyczne

dr hab. Krzysztof Szlachcic sylabus

Filozoficzne i moralne problemy w literaturze - konwersatorium dydaktyczne

dr Artur Jeziorowski sylabus

Sylabusy przedmiotów psychologiczno-pedagogicznych znajdują się na stronie Centrum Edukacji Nauczycielskiej UWr - www.cen.uni.wroc.pl