W imieniu Sekcji Metaetyki Polskiego Towarzystwa Etycznego oraz Fundacji 2B Fair zapraszamy do udziału w kolejnym spotkaniu organizowanym w ramach Filozoficznych Wtorków, które już w przyszłym tygodniu odbędzie się w PANATO Café. Spotkanie - tradycyjnie - składać się będzie z dwóch części: krótkiego wykładu zaproszonego gościa oraz dyskusji z udziałem audytorium.
Najbliższy Filozoficzny Wtorek odbędzie się 24 lutego 2015 r. o godz. 18.00 w PANATO Café, przy ul. Jedności Narodowej 68A (kamienica w oficynie).
Gościem (a i gospodarzem za razem jednym) spotkania będzie prof. Marek Magdziak z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, który - stroniąc od trudnych pytań i prostych odpowiedzi - wygłosi wykład pt. 'Metaetyka - proste pytania, trudne odpowiedzi'.
Spotkanie tym razem poprowadzi dr Bartłomiej Skowron (Akademia Młodych Uczonych i Artystów).
 
Przypominamy, że PANATO Café na stałe funkcjonuje już jako otwarty klub samoobsługowy (oferujący klubowiczom napoje gorące i zimne, jak również rozmaite dodatki), a podczas Filozoficznych Wtorków obowiązuje zasada 'jesz i pijesz, ile chcesz, płacisz, ile chcesz' - innymi słowy, pełna swoboda konsumpcyjna.

   Wyrzeźbić mądrość - film promocyjny  

                                                                                                          

                                                                     

 Porządne myślenie - film promocyjny                                                          

 Kliknij na Smoczycę Zofię

 Wyrzeźbić mądrość - film promocyjny  

                                                                                                          

                                                                     

 Porządne myślenie - film promocyjny                                                          

 Kliknij na Smoczycę Zofię

 
Materiał informacyjny dotyczący stanu, sytuacji i perspektyw nauczania religii i etyki w polskich szkołach                                                                                                                                                                                                                                                 

Czytaj:

http://wiedzaradosna.wordpress.com/2013/05/29/moglibysmy-byc-ale-nie-jestesmy-i-nie-bedziemy-narodem-filozofow-o-nie-istnieniu-filozofii-w-liceach/

Sprawozdanie (audio/video) z debaty w Sejmie "Świecka szkoła", poświęconej (nie)doli lekcji etyki (29 stycznia 2013).

http://sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje.xsp?unid=2D91B259FEB565CEC1257C60002C8A92#

 

Studia podyplomowe Dociekania filozoficzne z dziećmi i młodzieżą  w Łodzi

 
 

Projekty uczestników szkolenia dla nauczycieli w zakładce "Szkolenie nauczycieli - warsztaty 2013".

 

        

   Zapraszamy !

Rozmowa red. Piotra Osowicza (PR Wrocław) z dr Katarzyną Kuczyńską.

Prostujemy przejęzyczenie, które znalazło się w rozmowie: Phronesis to oczywiście grupa warszawska, nie wrocławska. Zainteresowanych przepraszamy.

Dr Katarzyna Kuczyńska otrzymała od Wydziału Edukacji m. Wrocław podziękowania z tytułu pracy w programie Młodzi Obywatele Kultury:

Serdecznie dziękuję Pani Katarzynie Kuczyńskiej – liderowi programu Młodzi Obywatele Kultury – za wielkie twórcze zaangażowanie w realizację zadań, które służą dzieciom i młodzieży w aktywnym, krytycznym i kreatywnym „byciu” w świecie kultury. Pani innowacyjna działalność przyczynia się również do rozwijania uzdolnień i zainteresowań wychowanków wrocławskich szkół i przedszkoli, do wspólnego artystycznego, edukacyjnego i wychowawczego sukcesu uczniów, nauczycieli i rodziców.

Liczymy na dalszą życzliwą współpracę w programie Młodzi Obywatele Kultury.

Dyrektor WE UW Wrocław 

Maria I. Bugajska

Podziękowania należą się również współpracownikom Katarzyny. W programie Jestem z Wrocławia, więc myślę udział wzięli: Maja Dados, Wiktor Figiel, Sebastian Jucha, Joanna Miernik, Magda Nysler, Aleksandra Rosińska, Sebastian Wachowiak.

   Zapraszamy !

 https://www.facebook.com/kwestiasporona

  

 

W czwartek, 12 grudnia 2013, o godz. 12.00, 
w sali nr 45 Instytutu Filozofii UWr, odbędzie się

Walne Posiedzenie Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

W części pierwszej (otwartej dla wszystkich zainteresowanych) Oddział Wrocławski PTF uhonoruje dyplomem

Panią dr Katarzynę Kuczyńską

w uznaniu Jej zasług na polu krzewienia filozofii.

Laudacje wygłoszą dr hab. Maria Kostyszak oraz doc. dr Wojciech Ostrowski.

 

 

Gimnazjaliści przybyli do Bike Cafe na warsztaty o tolerancji prowadzone w ramach Społecznej Młodzieżowej Akademii Kultury.

Warsztaty prowadzili Katarzyna Kuczyńska i Wiktor Figiel

Foto

Akademia Młodych Uczonych i Artystów 

zaprasza na debatę

Myślenie a widzenie

szczegóły:  

Masz prawo do lekcji etyki:

http://jacektabisz.natemat.pl/72617,masz-prawo-do-lekcji-etyki

Katarzyna Kuczyńska i Sebastian Wachowiak we współpracy z Fundacją Mentis poprowadzą zajęcia dla dorosłych"Prometejski trud - warsztaty o tym, jak lepimy siebie z wartości" 

 

 

  

Kolejne spotkania Społecznej Akademii Kultury

Nowa inicjatywa SAK - Młodzieżowa Społeczna Akademia Kultury - pierwsze spotkanie poprowadzą Katarzyna Kuczyńska i Wiktor Figiel

Grupa Anima(cje) Filozofii uczestniczy w Letniej Akademii Sztuki organizowanej przez Dolnośląską Szkołę Wyższą. Katarzyna Kuczyńska, Maja Dados, Sebastian Wachowiak i Zofia Skalska przygotowali cykl warsztatów Myśleć przez sztukę.   

Szczegóły, scenariusze zajęć tutaj 

Program Letniej Akademii Sztuki tutaj

Aktualności LAS: http://www.dsw.edu.pl/aktualnosci/aktualnosc/news/letnia-akademia-sztuki/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=4557&cHash=6624d691ec9d2c331b9b5c5e1b6a60

Dzielimy się dobrą praktyką z opolskimi animatorkami - p. Martą Ostrowską i p. Marzeną Bąk:

https://www.facebook.com/events/392126074221373/   

Warto obejrzeć:          

       http://ethicsinprogress.org/?p=556         http://eudaimonia-stowarzyszenie.blogspot.com/  

Dzielimy się dobrą praktyką z opolskimi animatorkami - p. Martą Ostrowską i p. Marzeną Bąk:

https://www.facebook.com/events/392126074221373/             


      Aktualności wrześniowej konferencji Jak uczyć by nauczyć:      Program    Informacje dla uczestników     Formularz zgłoszeniowy                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                                                                     

 

PRACA !!!

http://www.up.warszawa.pl/oferty/strony/szczegol_of.php?id=13393                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Prezentacja z Debaty w Krzywym Kominie, która odbyła się w ramach programu  MOK

 

O nauczaniu religii i etyki w szkole

 

Materiał informacyjny dotyczący stanu, sytuacji i perspektyw nauczania religii i etyki w polskich szkołach                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

4 lipca po raz drugi gościmy na seminarium prof. Marii Reut w Dolnośląskiej Szkole Wyższej                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                     

 


http://blogi.newsweek.pl/Tekst/spoleczenstwo/671479,polska-edukacja-na-dnie-proba-diagnozy-%E2%80%93-swinie-psy-ogrodnika-i-nosorozce.html
Czytaj:

 

        Warsztaty kreatywnej komunikacji oraz kurs Lego-Logos  Jarosława Spychały, 15 - 16 maja 2013.

        Program   Formularz zgłoszeniowy                                                                                                                                                                                                                                 

 

Czytaj:

http://wiedzaradosna.wordpress.com/2013/05/29/moglibysmy-byc-ale-nie-jestesmy-i-nie-bedziemy-narodem-filozofow-o-nie-istnieniu-filozofii-w-liceach/

 

Gościmy na seminarium prof. Marii Reut w Dolnośląskiej Szkole Wyższej [27 maja, godz. 15.30].

 

 

Program konferencji Jak uczyć by nauczyć  - tutaj

 

Relacja z Anima(cji) Filozofii, maj 2013

 

Zespół w składzie: Krzysztof Chodasewicz, Wiktor Figiel, Katarzyna Kuczyńska, Marcin Łazarz, Wojciech Ostrowski, Bartłomiej Skowron, Roland Zarzycki opracował projekt szkolenia:

"Rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie umiejętności logicznych i społeczno - komunikacyjnych wraz z narzędziami kształtowania tych kompetencji u uczniów – warsztaty", 

który to projekt zdobył grant Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Realizacja - wrzesień/październik 2013. 

Pracownia Dydaktyki Instytutu Filozofii UWr.                                                                                                                                                                                       

Podyplomowe Studia Filozoficzno-Etyczne

 

            Anima(cje) Filozofii  2013

  18 maja 2013 r. zapraszamy na Warsztaty Filozoficzne do:

Laboratorium Tęczowych Ludzi - z udziałem przedszkolaków.

godz. 10.00 – 11.00

Laboratorium Trudnej Rozmowy - z udziałem uczniów szkół podstawowych oraz podopiecznych Stowarzyszenia Kamienna Tęcza.

godz. 10.00 – 11.0 

Internetowego Laboratorium (nie)Tolerancji - z udziałem uczniów szkół ponadpodstawowych

 

godz. 10.00 – 11.00 

Kładka Porozumienia - wspólnej zabawy wszystkich uczestników,

godz. 11.10 – 12.00

 
Debata!!
 
Najnowsze dane dotyczące nauczania etyki w szkołach
 
Społeczna Akademia Kultury Jacka Żakowskiego
Projekt Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016
 

Czytaj:

Łukasz Henel Nauka filozofii w szkołach jako sposób przeciwdziałania nienawiści

 

WROCŁAWSKA WSZECHNICA FILOZOFICZNA

zaprasza na cykl otwartych spotkań (wykład + dyskusja)

poświęconych popularyzacji szeroko rozumianej filozofii.

Wszystkie spotkania będą odbywały się w niżej wymienione piątki, w godz. 16.00-18.00,

Auli Liceum Ogólnokształcącego nr IX

im. J. Słowackiego we Wrocławiu,

ul. P. Skargi 31.

22 marca 2013

dr Michał Głowala, Dlaczego nie wolno traktować człowieka jak psa?

Filozofia klasyczna o różnicy między życiem ludzkim a życiem zwierzęcym  

5 kwietnia 2013

mgr Marta M. Kania, Do czego filozof potrzebuje awatara?

Próba filozoficznego namysłu nad grami komputerowymi.

19 kwietnia 2013

dr Arkadiusz Drukier, Czym są a czym nie są kodeksy etyczne?

10 maja 2013

dr Łukasz Nysler, „Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”. Człowiek i kultura współczesna w ujęciu tomizmu konsekwentnego.

24 maja 2013

Michał Krawczyk, Cóż nam po aniołach? O konieczności dystansu w religii

7 czerwca 2013

dr Jacek Zieliński, Bóg starożytnych Greków.

 
Zlot Filozoficzny 2013
 

Program konferencji

Szkoła ucząca myślenia

(projekt Porządne myślenie prezentują na konferencji dr K. Kuczyńska i dr R. Zarzycki)

 
Napisali o nas
 

Oglądaj folder projektu "Porządne myślenie"

 
Zapoznaj się z materiałami i realizacją projektu

         "Pozwól uczniom myśleć"

            http://myslecwszkole.eu                                                                                                                                                                                                                               

 

List Komitetu Nauk Filozoficznych PAN do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

w sprawie filozofii jako drugiego bezpłatnego kierunku

 
Zaproszenie do udziału w konferencji

O zawodowych kompetencjach nauczyciela filozofii i nauczyciela etyki 

 Szanowni Państwo,       

Witam i pozdrawiam !  Nadal zbieram artykuły do pracy zbiorowej ( do 10.02.) „Modele nauczania filozofii i etyki w polskim systemie edukacyjnym”.  W książce tej ukażą się również teksty z konferencji 2011. Jeszcze raz załączam wytyczne dla autorów. Informuję, że strona www.jakuczyc.eu  będzie nieczynna od 1.02., przeniesiona zostanie na serwer UKSW i ruszy w nowej szacie za jakiś czas. O fakcie tym poinformuję Państwa oddzielnym mailem. Konferencyjny adres mailowy  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.   pozostaje bez zmian.

Jestem w trakcie przygotowywania programu kolejnej edycji  konferencji „Jak uczyć by nauczyć? ” W tym roku szczególnym zainteresowaniem obdarzymy zagadnienie naszej zawodowej tożsamości i sposobami jej rozwijania.  Stąd moja propozycja hasła przewodniego na ten rok:  O zawodowych kompetencjach nauczyciela filozofii i nauczyciela etyki

Konferencja będzie trwała dwa dni. Proponuję 26/27.09.2013

 Pierwszego dnia odbędzie się seminarium naukowo-dydaktyczne. Drugiego dnia  przeprowadzone zostaną  warsztaty mające na celu utrwalenie i rozwój naszych kompetencji umożliwiających prowadzenie zajęć różnymi metodami.   

1.      Dzień   10.00 -16.00

Seminarium naukowe, dyskusyjne. Proponuję następujące tematy :

-Etyka a etologia – różnice i podobieństwa  w perspektywie metodyki przedmiotowej

- Filozofia , etyka  - w poszukiwaniu istotnych cech treści przedmiotów

- Czy jesteśmy skazani na ideologiczność ?  

- Kim jestem jako nauczyciel filozofii ? O metodach profilowania własnych kompetencji  zawodowych

- Kim jestem jako nauczyciel etyki ?  O metodach profilowania własnych kompetencji  zawodowych

- Metody kreatywne i krytyczne w nauczaniu filozofii i etyki

- Technologie informacyjne w nauczaniu filozofii i etyki  

W ramach tego pierwszego dnia odbędzie się konkurs na najciekawszą metodę nauczania. Otwieram zatem konkurs : Pokaż i omów własną metodę lekcji.  Każdy będzie miał 20 minut na przedstawienie własnego scenariusza lekcji lub/i  omówienie własnej metody nauczania. Kapitułą konkursu będą wszyscy uczestnicy konferencji. Nagrody czekają od zeszłego roku.  

 2.      Dzień Warsztatowy, ćwiczeniowy :

  1. Jak poprowadzić dyskusję filozoficzną ?
  2. Jak sprawdzić  esej ? O  różnych sposobach ewaluacji ucznia
  3. Jak doskonalić  przekonania moralne ?
  4. Jak poznawać ucznia ?  Jak poznawać uczniów ?
  5. Co to znaczy nauczyć filozofii, nauczyć etyki ?

Do  1. Marca  czekam na Państwa sugestie, rady, tytuły referatów i pomysły na warsztaty.  Czekam również na zgłoszenia do konkursu metod. Po ułożeniu listy prelegentów roześlę program i formularz zgłoszenia. Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo do selekcji referatów oraz warsztatów.  

Konferencja odbędzie się w budynku na głównym campusie uczelni, przy ul. Dewajtis, tam też będą przyzwoite noclegi i odpowiednie sale. O kosztach i innych ważnych szczegółach poinformuję Państwa w połowie marca. Bardzo proszę o rozesłanie tej pierwszej informacji wszystkim potencjalnym zainteresowanym.                                                                                                    

                                                                                                          Z poważaniem                                                                                                              

                                                                                                 Organizatorka Konferencji

         

                                                                                            

 
 
                      Kamień Filozoficzny zaprasza!

 
Napisali o nas:

 
 
Pojawił się materiał filmowy z Dyskusji Panelowej "Filozofia dla edukacji”, która odbyła się w ramach IX Zjazdu filozoficznego.
Osoby, które nie miały możliwość i przyjemność uczestniczyć w zeszłorocznym Zjedzie Filozoficznym, w ten sposób mogą wysłuchać tej dyskusji. 
Cały panel trwa 2h i jest udostępniony na stronach Academicon http://academicon.pl/serwisy/filozofia/ix-polski-zjazd-filozoficzny-%E2%80%93-dyskusja-panelowa-%E2%80%9Efilozofia-dla-edukacji%E2%80%9D 

Z nowości książkowych dotyczących edukacji w 2012r

Ukazała się książka Z.Baumana " O edukacji.Rozmowy z Riccardo Mazzeowyd.Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 2012 r. W zbiorze rozmów, możemy przeczytać m.in o zderzeniu filozofii edukacji ery nowoczesności z "formą życia" występującej w płynnej nowoczesności.Profesor Bauman zwraca uwagę na  nowe,niepokojące zjawisko w obrębie edukacji. Zjawisko to uwidacznia się w osobach, które wypadły lub odrzuciły system edukacji. Bauman analizuje je poprzez dwa przykłady tak zwanych netów (not in education,employment or training) oraz współczesnych bohaterów historii typu "od pucybuta do milionera"(Stive Jobs,Jack Dorsey,David Karpie), którzy nie mają pełnego wykształcenia, a są ucieleśniają dzisiaj idee udanego życia.
Książka dostępna jest w wydawnictwie pod adresem http://www.wydawnictwo.dsw.edu.pl/ 

Dopełnieniem rozważań na temat edukacji, mogą stać się  wnioski z badań dotyczących kompetencji komunikacyjnych najmłodszych. Zostały one ujęte i opublikowane w raporcie "Dzieci sieci - kompetencje komunikacyjne najmłodszych" Raport to projekt badawczy Obserwatorium Kultury w Gdańsku realizowany przez Instytut Kultury Miejskiej i współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Treść raportu 
dostępna na licencji Uznanie autorstwa 3.0 Polska (CC BY 3.0 PL), do pobrania ze strony http://www.dzieci-sieci.pl/ 

Pojawiła się książka wydana przez Związek Nauczycielstwa Polskiego, która odnosi się do problemu dyskryminacji w szkole.
 „Czytanki o edukacji. Dyskryminacja” pod redakcją Doroty Obidniak, jest pozycją ciekawą szczególnie w odniesieniu do relacji przedmiotów religia/etyka.
W rozdziale „Duch Lorda Actona”dr Tomasz Sobierajski stwierdza fakt faworyzacji nauczanie religii w szkole oraz stara się pokazać "źródła" tego stanu rzeczy. Diagnoza ta stwierdza, że brak etyki jako przedmiotu w szkołach wynika z : "Faworyzowania religii rzymskokatolickiej w polskich szkołach i przedszkolach jest ewidentne, a ustanowione prawo niejednoznaczne, lub inaczej – odczytywane tylko z punktu widzenia większości rzymskokatolickiej. Poza tym rodzice zaliczani do mniejszości religijnej lub pozareligijnej często nie znają tych przepisów (np. o tym, że lekcje religii nie są obowiązkowe). Druga sprawa to wygoda dyrektorów placówek, którzy ułatwiają sobie pracę, automatycznie wklejając lekcje religii do planu zajęć szkolnych. Nie można również nie zwrócić uwagi na aspekt konformizmu obu stron, wskutek którego najbardziej cierpią dzieci." 
Cała książka
 została udostępniona bezpłatnie i legalnie na stronie http://www.znp.edu.pl/element/1347/Dyskryminacja_w_szkole

Dziękujemy Pawłowi Mroczkiewiczowi za przekazanie informacji.

 
 Od grudnia jesteśmy razem z filozofią we wrocławskich szkołach!

Wydział Edukacji Miasta Wrocław włączył kształcenie filozoficzne do inicjatywy edukacyjnej Młodzi Obywatele Kultury 

Gościmy w kilkunastu placówkach z  projektem 20-godzinnych warsztatów "Jestem z Wrocławia, więc myślę".

 
 Rozpoczęła się realizacja projektu

Porządne myślenie - warsztaty dla licealistów

Dalsze informacje w zakładce  Porządne myślenie

 
 Pierwsze materiały z konferencji "Jak uczyć by nauczyć. O odważnym uczeniu filozofii i etyki na wszystkich etapach kształcenia" (Warszawa, październik 2012) dostępne są na:

http://filozofia.no-ip.org/konferencja/2012/Materiały.htm

 
 Otrzymaliśmy list od p. Bogdana Słońskiego, Konsula RP w Lille dotyczący możliwości uczestnictwa w

Festiwalu Krótkometrażowych Filmów Filozoficznych.    Czytaj informację

 
 Druga edycja konferencji naukowo- metodycznej pt: "Jak uczyć by nauczyć ? O odważnym uczeniu filozofii i etyki na wszystkich etapach kształcenia" odbędzie się w dniach 25-26 października  2012 roku w Warszawie.

Strona konferencji:  http://filozofia.no-ip.org/konferencja/

Zaproszenie na konferencje: http://filozofia.no-ip.org/konferencja/2012/images/Zaproszenie.pdf

Formularz zgłoszeniowy:   http://filozofia.no-ip.org/konferencja/2012/images/zg%C5%82oszenie.doc

 
Na stronie MEN ukazała się informacja dotycząca warunków i sposobu organizowania nauczania etyki w szkołach publicznych ! Do informacji dołączony jest wyrok  Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z 15 czerwca 2010 r. w sprawie nauczania etyki.

http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3019%3Ainformacja-men-w-sprawie-warunkow-i-sposobu-organizowania-nauki-etyki-w-szkoach-publicznych&catid=272%3Aministerstwo-komunikaty-i-wyjanienia-men&Itemid=355

 
       Relacja z warsztatów kończących AF 2012 w zakładce Animac(je) Filozofii
 
 Informacje dotyczące IX Polskiego Zjazdu Filozoficznego oraz materiałów z poprzednich zjazdów poświęconych dydaktyce filozofii.
 
 

Ukazała się książka !!           

Filozofia, edukacja interaktywna. Metody - środki - scenariusze

pod redakcją prof. Aldony Pobojewskiej

Wydawnictwo Stentor, Warszawa 2012

Spis treści

Wprowadzenie

Początek filozofii: postawy, motywacje, umiejętności (Aldona Pobojewska)

Odkrywcze sytuacje edukacyjne w nauczaniu filozofii: happeningi, wspólne zadania, wizualizacje i zabawy (Krzysztof Andrzej Wojcieszek)

Interwencja filozoficzna (Katarzyna Kuczyńska)

Przez literaturę do filozofii. Rola cytatu literackiego jako narzędzia pomocnego w nauczaniu filozofii w szkole (Agnieszka Tomasik)

FiIm jako środek w dydaktyce filozofii (Zbyszek Dymarski)  

Heurystyki na lekcjach filozofii (Maciej Smolak)

Gry dydaktyczne w nauczaniu filozofii (Wanda Kamińska)

Gry dyskusyjne w nauczaniu filozofii (Paweł Walczak)

Warsztaty z dociekań filozoficznych - narzędzie edukacji filozoficznej (i nie tylko) (Aldona Pobojewska)

LEGO-LOGOS: czytać, myśleć, mówić (Jarosław Marek Spychała)

Myślenie na scenie: drama w nauczaniu filozofii (Wiesława Klata, Anna Szymaszczyk)

Mapy i inne formy graficzne w nauczaniu filozofii (Elżbieta Konopacka)

Wykład aktywny (Paweł Walczak)

Wybrane metody pracy z tekstem (Agnieszka Salamucha)

Twórcze pisanie tekstów filozoficznych (creative writing) (Maciej Woźniczka)

Metoda projektów w nauczaniu filozofii (Edyta Pietrzak, Łukasz Zaorski -Sikora)

E-learningowe metody nauczania filozofii (Piotr Bołtuć)

E-filozofia: e-learning i b-learning w nauczaniu filozofii (Szymon Iwano\ Łukasz Zaorski-Sikora)

Biogramy autorów

FILOZOFIA - EDUKACJA INTERAKTYWNA. METODY - ŚRODKI - SCENARIUSZE,

to publikacja adresowana do nauczycieli filozofii wszystkich poziomów kształcenia. Jej autorzy, praktycy z doświadczeniem dydaktycznym, prezentują rozmaite metody i techniki naucza­nia tego przedmiotu. Ich propozycje, niezależnie od tego, czy promują tradycyjny wykład, czy nowoczesny e-learning, cha­rakteryzuje troska o twórczy i aktywny udział ucznia w procesie kształcenia. Teoretycznym omówieniom towarzyszą scenariu­sze lekcji, stanowiące konkretne pomysły realizacji wybranych tematów. Bogaty wybór metod i środków dydaktycznych pre­zentowanych w niniejszej książce ułatwi poprowadzenie zajęć w atrakcyjny sposób, który zachęci uczniów do wspólnego od­krywania świata filozofii.

Środowisko filozoficzne przygotowuje się do wprowadzenia filozofii do szkół średnich. Ponieważ przedmiot ten będzie fakultatywny, jego obecność w szkole będzie zależała od jakości zajęć. Przyszli i obecni nauczyciele filozofii potrzebują najlepszych, nowoczesnych narzędzi dydaktycznych. Zbiór pod redakcją Aldony Pobojewskiej daje takie narzędzia. Propozycje te są wsparte dużym praktycznym doświad­czeniem wszystkich Autorów i zilustrowane materiałem pochodzą­cym z rzeczywistych zajęć.

prof. Robert Piłat, filozof