Adam Papierski, Aleksandra Rosińska

filozofia, specjalizacja nauczycielska

rok III (2012)

 

Brama

Temat: Brama - kim jestem, gdy gram?

Przedmiot: etyka/filozofia.

Grupa: około 15 osób.

Poziom: dowolny

Czas: 25 minut.

Materiały: lista ról, kartka z pytaniami, karton z akcesoriami.

Metody: drama, dyskusja.

 

Cele.

Wiedza:

 • uczeń ma świadomość tego, że ludzie wcielają się różne role i że odgrywanie konkretnych ról ma różny stopień trudności, w zależności od indywidualnych predyspozycji i charakteru roli;

 • uczeń zastanawia się nad funkcją gry w życiu ludzkim, pozytywnymi i negatywnymi konsekwencjami „grania”;

 • uczeń zastanawia się nad relacjami pomiędzy „graniem” a „prawdziwą” tożsamością;

Umiejętności:

 • ćwiczenie argumentacji;

 • ćwiczenie umiejętności identyfikacji zachowań społecznych na przykładzie odgrywania ról;

 • ćwiczenie wcielania się w rolę;

 • ćwiczenie wyrażania przeżyć wewnętrznych.

Postawa:

 • kształcenie postawy dociekającej/krytycznego namysłu nad zjawiskami społecznymi.

 

Przebieg:

 1. Grupa zostaje doprowadzona do bramy, pilnowanej przez Strażnika (opiekun). Ma on rozkaz przepuścić tylko postaci z listy, którą wręcza przedstawicielowi grupy (do 5 min).

 2. Uczestnicy kolejno podchodzą do bramy, wcielając się w uprzednio wybraną rolę (dobierają akcesoria, ewentualnie partnera - w zależności od roli). Uczestnicy wiedzą, że strażnik może zadawać pytania lub w inny sposób testować ich wiarygodność. Jeśli komuś nie uda się przejść, i zostanie odesłany, może wybrać kolejną rolę (15 min).

 3. Podsumowanie. Gdy już wszyscy zmierzą się ze Strażnikiem, i zostaną wykorzystane wszystkie role, Strażnik-opiekun zadaje uczniom pytania:

  • Czym jest gra?

  • Czy zawsze jesteśmy sobą?

  • Jak to jest być kimś innym?

  • Czy można stać się kimś innym?

  • Czy przestajemy być sobą, kiedy wchodzimy w jakąś rolę?

  • Czy czasami warto czasami grać kogoś innego? Kiedy (np. kiedy warto grać chorego)?

  • Czy grając możemy stać się tym, kogo gramy?

  • Po co gramy?

  • Czym różni się gra od zabawy?

  • Czy ciągłe granie może doprowadzić do trwałej zmiany?

  • Czy można ciągle być sobą?

  • Czy gra to już oszukiwanie?

  • Kiedy nie jest oszukiwaniem?

  • Czy gra wymaga kłamstwa?

  • Czy gra może być dobra?

  • Po co dzisiaj gramy? (pytanie dotyczy uczestnictwa w zajęciach)

   (10 min)

 4. Pożegnanie z uczestnikami.

 

Role:

 • Centaur (2 osoby)

 • Bliźnięta (2 osoby)

 • Śpiewak

 • Raper

 • Bear Grylls

 • Głupi

 • Głuchy

 • Ślepy

 • Kulawy

 • Clown

 • Polityk

 • Akrobata

 • Oszust

 • Pies

 • Starzec

 • Narcyz

 • Astronom

 • Pełnoletni (tylko dla starszych uczestników)

 • Geniusz

 • Leń

 • Chory na grypę

 • Muzyk

 • Obcokrajowiec

 

Przykład 1: do bramy podchodzi głuchy. Strażnik, wiedząc kim jest, krzyczy nagle stój! Głuchy naturalnie nie zareagowałby, dlatego jeśli uczestnik się wzdrygnie albo zatrzyma - zostaje odesłany.

Przykład 2: bliźnięta muszą dobrać się w parę, upodobnić się do siebie, i ustalić kilka wspólnych cech (imiona rodziców, data urodzenia, etc). Jeśli nie ustalą żadnych szczegółów, Strażnik ich zdemaskuje.