Zespół w składzie: Krzysztof Chodasewicz, Wiktor Figiel, Katarzyna Kuczyńska, Marcin Łazarz, Wojciech Ostrowski, Bartłomiej Skowron, Sebastian Wachowiak, Roland Zarzycki opracował projekt szkolenia:


Rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie umiejętności logicznych i społeczno - komunikacyjnych wraz z narzędziami kształtowania tych kompetencji u uczniów – warsztaty,

który to projekt zdobył grant Kuratorium Oświaty we Wrocławiu i został zrealizowany we wrześniu/październiku 2013 r.  

     

Serdecznie dziękujemy słuchaczom za wspólną pracę. Mamy nadzieję, którą również Państwo wyrażali,

że będzie ona miała ciąg dalszy.


Certyfikaty ukończenia szkolenia oraz materiały opracowane przez słuchaczy będą dostarczone w listopadzie.

Dziękujemy również Centrum Edukacji Nauczycielskiej UWr. za współpracę w organizacji szkolenia.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wybrane projekty zadań przesłane przez słuchaczy: tutaj

Wybrane projekty zadań przesłane przez słuchaczy, pdf

Foto

Pełny opis programu: tutaj 

        Notka medialna: tutaj