Wywiad przeprowadziła mgr Katarzyna Kuczyńska. 

 

 

 

 

 

 http://www.youtube.com/watch?v=A6bWXAmPWNs&feature=player_embedded