Konspekty lekcji z etyki/filozofii autorstwa członków zespołu Nauczanie Filozofii:

PORTALE EDUKACYJNE

http://www.etykawszkole.pl

 • dane dotyczące nauczania etyki w szkołach, porady prawne dotyczące nauczania;
 • artykuły
 • materiały edukacyjne – scenariusze lekcji, porady nauczycieli, pomoce dydaktyczne;
 • recenzje podręczników, książek, publicystyki;
 • forum.

http://etykapraktyczna.pl

 • materiały dydaktyczne – scenariusze lekcji, prezentacje multimedialne, recenzje podręczników;
 • katalog filmów – naukowych, publicystycznych, zaangażowanych;
 • Encyklopedia Etyki - ogólnodostępny zbiór autorskich haseł z zakresu etyki ogólnej, etyki praktycznej, metaetyki, psychologii moralności, historii etyki;
 • zasoby - informacje o książkach z etyki, artykułach naukowych i publicystycznych, podręcznikach, polskich etykach czy filmach dotyczących dylematów etycznych;
 • blog, forum.
 • wydarzenia
 • konkursy
 • klub filmowy
 • blog

http://www.scholaris.pl/

 • materiały dydaktyczne – scenariusze lekcji, pakiety edukacyjne, wykaz podręczników.
  • projekty dydaktyczne z zakresu etyki społecznej, etyki zawodowej, cyberprzemocy, i in.

http://www.profesor.pl/

 • artykuły, materiały dydaktyczne, programy nauczania
  • informacje, scenariusze lekcji, szkolenia

http://www.interklasa.pl/

 • artykuły, materiały dydaktyczne
 • słuchowiska, filmy. spektakle, publicystyka

http://www.edux.pl/

 • artykuły, materiały dydaktyczne

http://www.racjonalista.pl/kk.php/d,245/q,Etyka

 • artykuły z zakresu etyki, filozofii oraz ich historii

http://phronesis.org.pl

 • materiały dydaktyczne - artykuły, scenariusze lekcji, przedsięwzięcia edukacyjne
  • bajki w warsztacie nauczyciela etyki

http://www.edunews.pl/ 

  • nowoczesne formy edukacji, edukacja cyfrowa

http://www.filozofia.pl 

 • wortal filozoficzny  - wydarzenia, książki, teksty, linki, oferty akademickie

http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=94:publikacje&Itemid=1208

 • serwis informacyjno- warsztatowy - edukacja międzykulturowa, edukacja antydyskryminacyjna, kompetencje społeczne i obywatelskie itp.

http://www.educarium.pl 

 • teksty, zabawy, konspekty, forum

http://akademiamlodegofilozofa.pl/

 • kursy dla licealistów, materiały dla nauczycieli, teksty

http://academicon.pl/filozofia/

 • wywiady, teksty, książki

http://www.wiw.pl/filozofia/

 • teksty, ciekawostki, recenzje

http://filozofia.org.pl/

 • teksty, wywiady, wydarzenia, forum

http://monda.eu/pl/modules/thinking/1

 • zasady i ćwiczenia krytycznego myślenia 
 • wykłady poświęcone m.in. edukacji i nauczaniu zdalnemu

 http://rownoscwszkole.pl/

 • problematyka nauczania religii oraz etyki; różne aspekty równości w praktyce szkolnej

BLOGI

http://generhum.pl/

http://etyczniezakreceni.blogspot.com/

http://obrazyfilozofii.blogspot.com/

https://filozoficznykrakow.wordpress.com/

http://lekcje-etyki.blogspot.com/

http://etykwszkole.blogspot.com/

http://etykapraktyczna.pl/

http://blogfilozoficzny.blox.pl/

http://chetkowski.blog.polityka.pl/

http://lucyferkiem.blogspot.com/2012/12/mam-swoje-zdanie-i-szanuje-twoje-etyka.html

 http://rf.academicon.pl/blog/

 http://robila.overblog.com/search/%22nieco-dziennik%20etyczny%22/

 http://filozoficzny.blox.pl/2013/04/Ciekawe-strony-nauczanie-etyki-i-filozofii.html

 

FORA


 DLA DZIECI

 •  Bajki i opowiadania dla dzieci:
 
 

CZASOPISMA INTERNETOWE

http://www.edukacjaetyczna.pl/

http://etykapraktyczna.pl/pismo.html

http://filozofuj.eu/

 

PROJEKTY EDUKACYJNE

http://www.lego-logos.pl/ - projekt edukacji filozoficznej (i nie tylko)

http://www.pracownia-filozoficzna.pl/ - Pracownia Heureka

http://phronesis.org.pl/projekt-myslec-w-szkole/konspekty-projektu-myslec-w-szkole/ - Stowarzyszenie Phronesis, projekt Myśleć w szkole

http://www.myslecwszkole.eu/MileniumBroszura.pdf; - wyniki badań prowadzonych w ramach projektu: http://phronesis.org.pl/projekt-myslec-w-szkole/

http://www.filozofia.uni.wroc.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=41 Wrocławska Wszechnica Filozoficzna

http://issuu.com/igo1/docs/zrozum_swiat_igo - materiały z zakresu edukacji globalnej dla szkół podstawowych

http://www.pracownia-filozoficzna.pl/blog.html - filozofia dla dzieci

http://www.bezuprzedzen.org/ - Nikt nie rodzi się z uprzedzeniami - program z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej

http://www.ceo.org.pl/  - projekty edukacyjne, scenariusze lekcji o tematyce społecznej

http://www.dlatolerancji.e.org.pl/ - To, co wspólne/to, co różne – program dla tolerancji

http://wartosci-zycia.org/ - Wartości życia – program edukacyjny

http://ethicsinprogress.org/ - bajki w warsztacie nauczyciela etyki

http://akademiaplatonska.pl/

http://www.uniwersytet-dzieciecy.pl/files/document/e9d085ff756a3bc8e046c22314b5c6ec1264763090.pdf

http://edukacja.3bird.net/etyka.html

  • baza szkolnych materiałów dydaktycznych z filozofii i etyki

http://eudaimonia-stowarzyszenie.blogspot.com/ - projekt Kraina Filozofii

www.fundacjasokrates.org - strona Fundacji Wspierania Filozoficzno-Humanistycznych Działań Społecznych SOKRATES

http://www.obf.edu.pl/  - Ośrodek Badań Filozoficznych – wydarzenia, teksty, projekty edukacyjne

www.avant.edu.pl - pismo awangardy filozoficzno-naukowej

 

ORGANIZACJA NAUCZANIA

http://wolnoscodreligii.pl/wp/category/dzialania/kampania-religia-i-etyka-w-szkole/

 

KOMIKSY i CIEKAWOSTKI FILOZOFICZNE

http://filozofy.blox.pl/html

http://wszechmysli.blogspot.com/2015/09/ciekawostki-filozoficzne-2.html

 

MEMY FILOZOFICZNE

http://thephilosopher.soup.io/

http://filozofy.blox.pl/html

 

CYTATY FILOZOFICZNE 

http://cytatybaza.pl/cytaty/filozoficzne/

http://filozofuj.eu/publicystyka/galeria-cytotow/

GRY

Sednokrąg: https://wiedzaradosna.wordpress.com/

Karty edukacyjne: http://klanza.eu/kategoria-Karty_edukacyjne_i_dialogowe_376.html

http://www.oh-cards.com/files/flyer_poln.pdf

Karty, gry i inne pomoce na lekcje etyki (klasy 4-6)

http://filozofuj.eu/dorota-monkiewicz-cybulska-zagrajmy-w-filozofie/


WYKŁADY

http://etyka.wyklady.org/

 

FILM/AUDIO

Mediateka portalu Academicon

Filmy analityczno-krytyczne i metodyczno-szkoleniowe

http://bit.ly/1MFtD0T

https://www.youtube.com/watch?v=aUMSq82IM2o&list=TLaUEDwp-4miMoWd2_p6dwCzMLRqI5373I

https://www.youtube.com/watch?v=sTXa7QUYxaI

https://www.youtube.com/watch?v=oVEkNVmPBcg

https://www.youtube.com/watch?v=Uw04N176w50

https://www.youtube.com/watch?v=ShZtvPSiqAM

https://www.youtube.com/watch?v=psmVhh41h-k

Filmy inne

http://filozofiawpraktyce.pl

www.filmpolski.pl/fp/index.php/rec/24527

https://www.youtube.com/results?search_query=co+ty+wiesz+o+filozofii - cykl Co Ty wiesz o filozofii?

http://www.youtube.com/watch?v=F-znm2KYdmU&feature=related  - L. Kołakowski O czym mówią nam wielcy filozofowie

https://www.youtube.com/watch?v=R9Sx3EzeDig - L. Kołakowski Rozmowy z mistrzem

https://www.youtube.com/results?search_query=ko%C5%82akowski+leszek+bajki+z+kr%C3%B3lestwa - L. Kołakowski, bajki filozoficzne

www.filmin.pl

www.patrz.pl 

www.festiwalfilmufilozoficznego.com

http://www.planeteplus.pl/dokument-blizej-prawdy-2_32282

 

STRONY NAUCZYCIELI 

prof. Adam Grobler

prof. Aldona Pobojewska

prof. Maciej Bała

prof. Jan Hartman 

prof. Jacek Wojtysiak  

dr hab. Maciej Woźniczka

dr Jacek Frydrych

mgr Paweł Mroczkiewicz

mgr Przemysław Staroń

 

 

 

Czytaj więcej: Godność - scenariusz zajęć z etyki

Weronika Pelec
Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego
III rok specjalizacji nauczycielskiej z filozofii i etyki (2011)


TEMAT: Etyczne aspekty globalizacji.

Czas trwania: 45 minut
Liczba uczestników: 20 osób
Lekcja do przeprowadzenia na etapie gimnazjalnym.
    Cele lekcji:
Cel ogólny:
·    przedstawienie etycznych aspektów procesu globalizacji.
Cele szczegółowe:
·    wiedza: co oznacza termin globalizacja, uczeń zna pozytywne i negatywne skutki procesu globalizacji, potrafi wskazać te, które mają charakter etyczny,
·    uczeń rozwija wyobraźnię, umiejętność wnioskowania, definiowania pojęć,
·    uczeń przyjmuje postawę bardziej świadomą wpływu procesów związanych z globalizacją na kształt życia jego i innych ludzi.
Metody pracy:
·    praca z tekstem,
·    tworzenie wspólnego rysunku na tablicy pod kierunkiem nauczyciela,
·    dyskusja.

Środki dydaktyczne:
·     tekst źródłowy: wybrane przez nauczyciela definicje terminu globalizacja (zaczerpnięte przykładowo z encyklopedii PWN  lub Wikipedii).
Przebieg:
1.    Nauczyciel rozdaje teksty źródłowe, uczniowie zapoznają się z nimi a następnie próbują odpowiedzieć na pytanie nauczyciela : czym jest globalizacja? 10 minut
2.    Nauczyciel dzieli tablicę na dwie części – na jednej części rysuje blok oznaczający kraj bardziej rozwinięty, na drugiej dom ze słomianym dachem oznaczający kraj mniej rozwinięty. Uczniowie zgłaszają propozycje dorysowania na tablicy kolejnych elementów, które w krajobrazie zostaną zmienione przez proces globalizacji. Elementy te są dorysowywane. Równocześnie każdy nowy pomysł jest poddawany pod dyskusję, wymieniane są jego ewentualne wady oraz zalety.
Proponowane efekty procesu globalizacji, których symbole powinny znaleźć się na rysunku:
·    organizacje międzynarodowe, takie jak ONZ, Amnesty International, Green Peace, NAFTA – bądź inne działające na polach militarnych, handlowych oraz ekologicznym o zasięgu światowym,
·    McDonalds, H&M, etc (problem związany z koncernami, ujednolicenie kultury, problem związany z tanią siłą roboczą, upadanie drobnych przedsiębiorstw),
·    rozwijająca się turystyka,
·    Internet, telewizja, telefonia,
·    ujednolicenie kultury – te same filmy można obejrzeć na całym świecie – podobnie książki, płyty, język angielski jako język międzynarodowy,
·    wpływa na religię (np. meczety w Europie, mieszanie się religii, powstawanie nowych)
·    problemy związane z ekologią. 
25 minut
3.    Dyskusja:
·    Czy człowiek w Europie powinien czuć się odpowiedzialny za kogoś w Afryce?
·    Czy kiedykolwiek będzie możliwe to, że świat dziś bardziej zacofany będzie taki sam jak świat zachodni? Dlaczego?
·    Czy fakt, że jedna kultura dominuje nad innymi jest czymś pozytywnym?
·    Czy globalizacja na płaszczyznach gospodarczej, kulturowej i politycznej zachodzi na ten sam sposób?
·    Czy zalety globalizacji przewyższają wady?

Teksty poświęcone nauczaniu filozofii i etyki

 

Artykuły z zakresu dydaktyki filozofii/etyki z 25 nr. Analizy i egzystencji

A.Pobojewska Waga pytań w procesie edukacji

A. Pobojewska Zajęcia warsztatowe z filozofii a relatywizm. Dyrektywa wycofania się prowadzącego z merytorycznej warstwy dialogu

Anna Łagodzka  Filozoficzne dociekania w klasach I–III 

Neurony w szkolnej ławce - rozmowa z dr M. Żylińską

Mem internetowy w nauczaniu filozofii i etyki

Elementy językoznawstwa kognitywnego w dydaktyce filozofii

Nauczanie filozofii w małych grupach

Praca w podgrupach a nauczanie filozofii i etyki

Etyka nie tylko dla smyka - poradnik dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Wojciech Ostrowski Uwagi o kształceniu filozoficznym i dydaktyce filozofii, [w:] A. Pacewicz, A. Olejarczyk, J. Jaskóła (red.) Philosophia Itinera, Wrocław 2009.

 
http://www.etykawszkole.pl/baza-wiedzy-/artykuy/343-filozoficzne-dociekania-z-dziemi--propozycja-dla-uczniow-i-nauczycieli - A. Łagodzka Filozoficzne dociekania z dziećmi - propozycja dla uczniów i nauczycieli.
 
 http://edukacjaetyczna.pl/index.php?page=zine&subact=article_full&art_id=47&nb=7 - Katarzyna Kuczyńska Filozofia w przedszkolu - początki

http://www.us.szc.pl/main.php/egzystencja?xml=load_page&st=18566&gs=8216 - Analiza i Egzystencja – pismo filozoficzne; materiały sekcji dydaktyki filozofii Polskiego Zjazdu Filozoficznego w Szczecinie (2008).

http://www.forumakad.pl/archiwum/2004/07-08/17-zapprzyszlosc_potrzebuje_przeszlosci.htm - Przyszłość potrzebuje przeszłości - artykuł prof. Aldony Pobojewskiej

http://www.lo2.szczecin.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=81&Itemid=147 - teksty mgr. Pawła Kołodzińskiego

http://forumakademickie.pl/fa/2006/12/w-sprawie-nauczania-filozofii/ - W sprawie nauczania filozofii, art. dr Wandy Kamińskiej

http://zwierciadlo.pl/2012/dziecko-2/edukacja-dziecko/instynkt-filozofowania - Instynkt filozofowania, rozmowa z Jarosławem M. Spychałą

http://edukacjaetyczna.pl/index.php?page=zine&subact=article_full&art_id=29&nb=  - Co potrafią filozofowie? "Lego - Logos", artykuł Katarzyny Kuczyńskiej

http://www.bg.ajd.czest.pl/wydawnictwo/filozofia_7.html - teksty prezentujące praktyczne projekty dydaktyczne K.Kuczyńskiej i M.Woźniczki

http://www.scenamysli.eu/artykuly.php?id=253&lang=CZ&dzial=1 - Filozofowanie z dziećmi, artykuł Hanny Diduszko

http://edukacjaetyczna.pl/index.php?page=zine&subact=current_number&PHPSESSID=77d85f8d5bd706ee827d1feecfc9faa2&width=1024&height=768 - numer Edukacji Etycznej poświęcony zagadnieniom dydaktycznym.

 


Podkategorie