Kształcenie podyplomowe nauczycieli etyki i filozofii.

        Kształcenie podyplomowe prowadzone jest w dwu formach:

  1. Filozoficzno – etycznych studiów podyplomowych, czterosemestralnych prowadzonych przez Instytut Filozofii. Studia przeznaczone są dla osób posiadających uprawnienia pedagogiczne i zamierzających poszerzyć je o filozofię lub/i etykę a także dla wszystkich zainteresowanych problematyką filozoficzną/etyczną. Informacje o rekrutacji: www.filozofia.uni.wroc.pl lub 71 3755223.
                                Dydaktyka filozofii - treści nauczania                           Dydaktyka etyki - treści nauczania                          Efekty kształcenia         
2. Kwalifikacyjnych studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego, trzysemestralnych, prowadzonych przez Centrum Edukacji Nauczycielskiej UWr. Studia przeznaczone są dla absolwentów filozofii, którzy nie nabyli w trakcie studiów uprawnień pedagogicznych. Program studiów, wymagane dokumenty itp. – www.cen.uni.wroc.pl lub 71 3759268.