W menu po lewej stronie znajdują się linki do omówień książek. Omówienia te są autorstwa studentów III i V roku filozofii - specjalizacji nauczycielskiej oraz słuchaczy Podyplomowych Studiów Filozoficzno-Etycznych.