PREZENTACJE  MULTIMEDIALNE, FILMY  
 Spór o uniwersalia
 Reklama (pokaz slajdów) [czytaj konspekt]
 Reklama (pdf)  [czytaj konspekt]
 Przyczynowość
 Filozofia szczęścia
 FILMY
 Szkoła perypatetycka - etyka Arystotelesa
 Dlaczego należy uczyć się filozofii
 Być albo mieć

 Spokojne szczęście